وب بر روی انواع مختلف از دستگاه ها قابل دسترسی است، از یک موبایل با صفحه کوچک تا یک تلویزیون با صفحه خیلی بزرگ! هر دستگاه برای کاری ساخته شده و مزیت‌ها و محدودیت‌های خودش را دارد. به عنوان یک طراح سایت، این وظیفه شماست که همه این دستگاه‌ها را پشتیبانی کنید و سایتی...

read more